Bierzmowanie

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO

SAKRAMENTU BIERZMOWANIA 

Udział w nabożeństwach wielkopostnych 

kandydatów do bierzmowania

 

Droga Krzyżowa - uczestniczymy przynajmniej 5 razy

 

Gorzkie Żale - uczestniczymy przynajmniej 1 raz

 

 

 

 

 

 

  

Kandydaci z klasy VII i VIII do 15.10.2021r.


są zobowiązani złożyć  podpisane przez rodziców delkaracje zgłaszające ich do grona kandydatów przygotowujących się do sakramentu bierzmowaniaharmonogram spotkań

dla kandydatów z klasy VIIDATA SPOTKANIA       GODZINA

     11 stycznia 2022r.                         17:00 


     15 lutego 2022r.                            17:00


     08 marca 2022r.                            17:00


     10 maja 2022r.                              18:00


     14 czerwca 2022r.                         18:00

  

 

harmonogram spotkań

dla kandydatów z klasy VIII

grupa I

 

 

  

DATA SPOTKANIA       GODZINA

     14 stycznia 2022r.                         17:00 


     18 lutego 2022r.                            17:00


     18 marca 2022r.                            17:00


     13 maja 2022r.                              18:00


                                    15 czerwca 2022r.                          18:00

 

     

 

  

harmonogram spotkań

dla kandydatów z klasy VIII 

grupa II


 

 

DATA SPOTKANIA       GODZINA

     21 stycznia 2022r.                         17:00 


     25 lutego 2022r.                            17:00


     25 marca 2022r.                            18:00


     20 maja 2022r.                              18:00


 15 czerwca 2022r.                          18:00

 

 

 

ZASADY PRZYGOTOWANIA DO BIERZMOWANIA

W PARAFII NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W MYSŁAKOWICACH


Kandydat do bierzmowania:

 

  1. uczestniczy w Eucharystii niedzielnej i w uroczystości nakazane
  2. składa własnoręcznie napisaną prośbę z uzasadnieniem o udzielenie mu sakramentu bierzmowania
  3. przystępuje do sakramentu pokuty i pojednania
  4. przeżywa Triduum Paschalne (od Wielkiego Czwartku do Wigilii Paschalnej włącznie)
  5. bierze udział w nabożeństwach (np. różaniec, droga krzyżowa, gorzkie żale, majowe)
  6. zna podstawowe prawdy wiary i zasady moralności chrześcijańskiej
  7. bierze udział w katechezie organizowanej w parafii podczas przygotowań i w szkole
  8. wykazuje postawę caritas (przekłada wiarę na pomoc bliźnim)
  9. solidaryzuje się z Kościołem Katolickim (w parafii)

 

  

KRYTERIA ŚWIADKA BIERZMOWANIA


    Wypada, aby był nim chrzestny – w ten sposób jaśniej zaznacza się związek między chrztem a bierzmowaniem, a funkcje i obowiązki chrzestnego mogą być spełnione w sposób bardziej skuteczny.

 

 

Przymioty świadka


1. Ukończył 16 lat i jest wystarczająco dojrzały do spełnienia tego zadania.

2. Należy do Kościoła katolickiego i przyjął trzy sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię.

3. Jest duchowo przygotowany do tej funkcji.

4. Prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić.

5. Nie ma kanonicznej przeszkody do pełnienia czynności świadka bierzmowania.

6. Jeśli świadekiem ma zostać ucznień szkoły ponadpodstawowej to musi uczęśczać na lekcje religii.


 

  

 

Dokumenty składane przez kandydatów1. Świadectwo chrztu (jeśli kandydat został ochrzczony poza parafią w Mysłakowicach).


2. Zaświadczenie potwierdzające że świadek berzmowania spełnia krytrią do pełnienia funkcji.