Jest godzina

Aktualności


Dzisiaj jest: Czwartek
23 Września 2021
wspomnienie św. o. Pio z Pietrelciny,
prezbitera
Imieniny obchodzą
Boguchwała, Bogusław, Libert,
Minodora, Tekla

Do końca roku zostało 100 dni.

Archiwum

Bierzmowanie

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO

SAKRAMENTU BIERZMOWANIA 

Dokumenty składane przez kandydatów1. Świadectwo chrztu (jeśli kandydat został ochrzczony poza parafią w Mysłakowicach).


2. Zaświadczenie potwierdzające że świadek berzmowania spełnia krytrią do pełnienia funkcji.

 

 

  

KRYTERIA ŚWIADKA BIERZMOWANIA


    Wypada, aby był nim chrzestny – w ten sposób jaśniej zaznacza się związek między chrztem a bierzmowaniem, a funkcje i obowiązki chrzestnego mogą być spełnione w sposób bardziej skuteczny.

 

 

Przymioty świadka


1. Ukończył 16 lat i jest wystarczająco dojrzały do spełnienia tego zadania.

2. Należy do Kościoła katolickiego i przyjął trzy sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię.

3. Jest duchowo przygotowany do tej funkcji.

4. Prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić.

5. Nie ma kanonicznej przeszkody do pełnienia czynności świadka bierzmowania.

6. Jeśli świadekiem ma zostać ucznień szkoły ponadpodstawowej to musi uczęśczać na lekcje religii.


Zagadnienia którek powinien znać kandydat do przyjęcia sakramentu Bierzmowania


1.   Wyznanie wiary Credo (Wierzę w jednego Boga…)


2.   7 sakramentów świętych


3.   Dary Ducha Świętego


4.   Co to są sakramenty?

      Odp.: Sakramenty są widzialnymi znakami niewidzialnej łaski, ustanowionej przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi.


5.   Co to jest bierzmowanie?

        Odp.: Bierzmowanie to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby swoją wiarę mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.


6.   Jakie są skutki sakramentu bierzmowania?

         Odp.: Sakrament bierzmowania przynosi wzrost łaski chrzcielnej, to znaczy:

  •  - Głębiej zakorzenia nas w synostwie Bożym,
  •  - Ściślej jednoczy nas z Chrystusem,
  •  - Pomnaża w nas dary Ducha Świętego,
  •  - Udoskonala naszą więź z Kościołem,
  •  - Udziela nam specjalnej pomocy do mężnego wyznawania, szerzenia i obrony wiary słowem i czynem.


  

 

 

  


Informacje dla uczniów klas VII, VIII  i I klas szkoły ponadpodstawowej:

 

  Wszystkie oosoby pragnące przyjąć sakrament bierzmowania są zobowiązane do złożenia pisemnego podania (wzór dostępny na stronie), w którym zwracają się z prośbą o włączenie ich do grona kandydatów chcących rozpocząć formację sakramentalną.

 

Kandydaci powinni również dostarczyć dokument (wzór dostępny na stronie) podpisany przez ich katechetów.


Kandyaci zobowiązują się do prowadzenia "Indeksu bierzmowanych", które otrzymują w ramach formacji sakramentalnej.


Formacją i przygotowaniem do bierzmaowania w parafii zajmuje się ksiądz Paweł - wikariusz parafii.


wzór podania o przyjęcie do grona kandydatów

wzór bierzmowanie