Jest godzina

Aktualności


Dzisiaj jest: Poniedziałek
25 Września 2023
wspomnienie bł. Władysława z
Gielniowa, prezbitera
Imieniny obchodzą
Aureli, Aurelia, Aurelian, Franciszek,
Gaspar, Herkulan, Kamil, Kleofas,
Kleopatra, Ładysław, Piotr, Rufus,
Świętopełk, Wincenty, Władysław,
Władysława, Włodzisław

Do końca roku zostało 98 dni.

Archiwum

Bierzmowanie

 

 

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO

SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

  

 

ZASADY PRZYGOTOWANIA DO BIERZMOWANIA

W PARAFII NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W MYSŁAKOWICACH


Kandydat do bierzmowania:

 

  1. uczestniczy w Eucharystii niedzielnej i w uroczystości nakazane
  2. składa własnoręcznie napisaną prośbę z uzasadnieniem o udzielenie mu sakramentu bierzmowania
  3. przystępuje do sakramentu pokuty i pojednania
  4. przeżywa Triduum Paschalne (od Wielkiego Czwartku do Wigilii Paschalnej włącznie)
  5. bierze udział w nabożeństwach (np. różaniec, droga krzyżowa, gorzkie żale, majowe)
  6. zna podstawowe prawdy wiary i zasady moralności chrześcijańskiej
  7. bierze udział w katechezie organizowanej w parafii podczas przygotowań i w szkole
  8. wykazuje postawę caritas (przekłada wiarę na pomoc bliźnim)
  9. solidaryzuje się z Kościołem Katolickim (w parafii)

 

 


 


 

 

Zagadnienia które powinien znać kandydat do przyjęcia sakramentu Bierzmowania1.   Wyznanie wiary Credo (Wierzę w jednego Boga…)2.   7 sakramentów świętych3.   Dary Ducha Świętego4.   Co to są sakramenty?

      Odp.: Sakramenty są widzialnymi znakami niewidzialnej łaski, ustanowionej przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi.5.   Co to jest bierzmowanie?

        Odp.: Bierzmowanie to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby swoją wiarę mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.6.   Jakie są skutki sakramentu bierzmowania?

         Odp.: Sakrament bierzmowania przynosi wzrost łaski chrzcielnej, to znaczy:

- Głębiej zakorzenia nas w synostwie Bożym,

- Ściślej jednoczy nas z Chrystusem,

- Pomnaża w nas dary Ducha Świętego,

- Udoskonala naszą więź z Kościołem,

- Udziela nam specjalnej pomocy do mężnego wyznawania, szerzenia i obrony wiary słowem i czynem.

 

 

 


W listopadzie kandytaci do sakramenu bierzmowania mają obowiązek uczestniczyć w nabożeństwie wupominkowym:


1. w dniu modlitwy za zmarłych z ulicy na której mieszkają (modlitwa za zmarłych z rodziny)


2. dowolnym dniu (modliwa za dusze potrzebujące pomocy)

 

 


 


  

 

Udział w nabożeństwach wielkopostnych 

kandydatów do bierzmowania

 

Droga Krzyżowa - uczestniczymy przynajmniej 3 razy

 

Gorzkie Żale - uczestniczymy przynajmniej 1 raz

 

 

 

 

  

KRYTERIA ŚWIADKA BIERZMOWANIA


    Wypada, aby był nim chrzestny – w ten sposób jaśniej zaznacza się związek między chrztem a bierzmowaniem, a funkcje i obowiązki chrzestnego mogą być spełnione w sposób bardziej skuteczny.

 

 

Przymioty świadka


1. Ukończył 16 lat i jest wystarczająco dojrzały do spełnienia tego zadania.

2. Należy do Kościoła katolickiego i przyjął trzy sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię.

3. Jest duchowo przygotowany do tej funkcji.

4. Prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić.

5. Nie ma kanonicznej przeszkody do pełnienia czynności świadka bierzmowania.

6. Jeśli świadekiem ma zostać ucznień szkoły ponadpodstawowej to musi uczęśczać na lekcje religii.


 

  

 

Dokumenty składane przez kandydatów1. Świadectwo chrztu (jeśli kandydat został ochrzczony poza parafią w Mysłakowicach).


2. Zaświadczenie potwierdzające że świadek berzmowania spełnia krytrią do pełnienia funkcji.