Home Katecheza Parafialna

Katecheza Parafialna

Na „Katechezę Parafialną” zapraszamy szczególnie uczniów szkół średnich, którzy nie mogą podjąć nauki religii w szkole do której uczęszczają.

 

Podczas naszych spotkań będziemy poruszali tematy, które są wpisane w program nauczania dla uczniów szkół ponadpodstawowych. 

 

Termin Katechezy

Nr katechezy

Data

Godzina

Miejsce

1

05.10.2022r.

18:45

Dom parafialny

 2

19.10.2022r.

 3

16.11. 2022r.

 4

07.12. 2022r.

 5

21.12. 2022r.

 6

01.02.2023r.

 7

01.03.2023r.

 8

15.03. 2023r.

 9

19.04. 2023r.

 10

17.05. 2023r.