Duszpasterze

 

Księża posługujący w parafii:


Ks. Prałat Mieczysław Bętkowski – Proboszcz
Dziekan dekanatu Mysłakowice
tel. 601 509 722

 

Ks. Dawid Stasiak - Wikariusz
tel. 781 591 392