Home

Bierzmowanie

W piątek 7 czerwca 2013 roku biskup Marek Mendyk udzielil sakramentu bierzmowania 140 osobom z naszej Parafii oraz Dekanatu.Bierzmowanie jest jednym z siedmiu sakramentów świętych. W tradycji Kościoła katolickiego przyjmuje się go w wieku kilkunastu lat, ponieważ człowiek jest wówczas wystarczający dojrzały, by podjąć się nowych wyzwań duchowych.

 

Celem bierzmowania jest przekazanie wierzącemu Ducha Świętego. Dzięki Niemu człowiek umacnia się w swojej wierze, potrafi ją uzasadniać, a kiedy trzeba – nawet bronić. Duch Święty zsyła liczne łaski, które pozwalają stawać się lepszym i bardziej godnym Bożego zaufania. Główną ideą tego sakramentu jest podtrzymanie wiary, umocnienie w niej i pragnienie dalszego rozwoju.

Dziękujemy rodzicom i młodzieży za piękny dar dla kościoła (3 dzwonki i gong) . BÓG ZAPŁAĆ