Home

Wielka Sobota 26.03.2016

Wielka sobotawielka  sobota 26.03.2016 34

Liturgia Świętej Nocy Paschalnej jest szczytem przeżyć całego roku i centralnym przeżyciem Triduum paschalnego. Jest najbardziej uroczystą celebracją w roku liturgicznym. W niej też najbardziej objawia się ostateczny cel i kierunek ludzkiego życia. Jest nim udział w zwycięstwie Chrystusa nad grzechem, szatanem i śmiercią. On przeszedł ze śmierci do życia i życiem obdarza swój lud. Jezus Chrystus przychodzi, aby nas obdarować radością paschalną, że kiedyś przeprowadzi nas także, ze śmierci do życia w chwale. W blasku płomienia Paschału, stojąc z zapalonymi świecami, przyjmujemy teraz orędzie wielkanocne, Przenika nas światłość, która zajaśniała w naszym życiu w dzień chrztu świętego. Tą Światłością jest Chrystus, który rozproszył mroki nocy. To On wszedł w nasze życie. Dlatego pełni pragniemy składać dziękczynienie za dar Chrystusowego zmartwychwstania i z radością głosić orędzie paschalne.

Galeria zdjęć