Home

Wielki Piątek 25.03.2016

Wielki Piątek (1023x767)wielki piatek 25.03.2016 72

Liturgia Wielkiego Piątku upamiętnia tajemnicę naszego zbawienia: Mękii Śmierci Chrystusa. Na drzewie krzyża zawisło zbawienie świata – Jezus Chrystus, który na swoje ramiona wziął grzechy nas wszystkich. Z ran Jezusa wypływa krew i woda. Niczym strumienie łaski rozlewają się na  cały świat zdroje miłosierdzia, w których chcemy  coraz bardziej się zanurzać. Zgodnie z tradycją pierwszych wieków, w Wielki Piątek Kościół nie sprawuje Eucharystii. Nabożeństwo Wielkopiątkowe rozpoczyna się Liturgią Słowa, w której naczelne miejsce zajmuje opis Męki Pańskiej według Świętego Jana. Po homilii następuje wyjątkowo uroczysta modlitwa powszechna, w której staramy się nie zapomnieć o nikim, bo wszystkich obmyła krew Chrystusa przelana na krzyżu. Punktem szczytowym całej liturgii jest adoracja Krzyża i wspólna Komunia Święta. Zgodnie ze zwyczajem na zakończenie,  eucharystyczne Ciało Chrystusa, które na zawsze pozostaje gwarancją naszego wyzwolenia z niewoli grzechu i śmierci, zostaje uroczyście przeniesione do  adoracji w Grobie Pańskim.  Jest to dzień miłosierdzia, przebaczenia i obietnicy szczerej odnowy życia chrześcijańskiego. Padnijmy teraz na kolana, w najgłębszej ciszy i pokorze  wspominając godzinę Jezusowej śmierci.

Galeria zdjęć