Home

Zakończyliśmy RORATY 2015

Roraty 2015

W piątek zakńczyliśmy cykl nabożeństw roratnich w naszej parafii. Msza święta Roratnia była sprawowana o godz. 17:00 głównie pod przewodnictwem ks.Dawida . W tym czasie towarzyszyła nam Najświętsza Maryja Panna, patronka adwentowego czuwania. Tegoroczne roraty przebiegały pod hasłem „Drzewo życia – chrzest źródłem miłosierdzia", gdzie poznawaliśmy świętych, którzy szli trudną drogą i bez reszty swoje życie poświęcili ubogim, chorym, bezdomnym i pokazali jak dzielić się miłością. Podczas rorat, panujący w kościele mrok, rozpraszały jedynie świece i lampiony. Dopiero na śpiew „Chwała na wysokości Bogu..." zapalały się wszystkie światła. Ci którzy przychodzili do kościoła na roraty przygotowali swe serca na przyjęcie Pana Jezusa.

Mimo panujących na dworze ciemności liczne grono dzieci i młodzieży, której dziękujemy szczególnie za tak liczną obecność i zaangażowanie , uczestniczyło w tych pięknych Eucharystiach.A na zakończenie rorat wszyscy zostali nagrodzeni upominkami. Tegoroczne roraty niech będą zachętą dla wszystkich, by w przyszłym roku uczestniczyć w nich jeszcze piękniej i liczniej.