Home

Święto Podwyższenia Krzyża 14.09.2015

droga krzyzowa 02Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste

i błogosławimy Tobie.

Żeś przez krzyż i mękę Swoją świat odkupić raczył

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne ...

W poniedziałek 14 września, obchodziliśmy Święto Podwyższenia Krzyża. Wiąże się ono z odnalezieniem drzewa krzyża, na którym umarł Jezus Chrystus a także wyraża głęboki sens krzyża w życiu chrześcijanina. Istotą święta jest ukazanie tajemnicy Krzyża jako ceny zbawienia człowieka. Dziękujemy Naszym Lektorom : Damianowi, Pawłowi, Michałowi oraz Ministrantom : Kacprowi i Kubie za przygotowanie wraz z ks.Dawidem tekstów rozważań i uczestnictwo w Drodze Krzyżowej .

Stacja I: Jezus na śmierć skazany

Stacja II: Jezus bierze krzyż na swoje ramiona

Stacja III: Pierwszy upadek pod krzyżem

Stacja IV: Pan Jezus spotyka swoją Matkę

Stacja V: Szymon z Cyreny pomaga dźwigać krzyż Jezusowi

Stacja VI: Weronika ociera twarz Jezusowi

Stacja VII: Drugi upadek pod krzyżem

Stacja VIII: Jezus spotyka płaczące niewiasty

Stacja IX: Trzeci upadek pod ciężarem krzyża

Stacja X: Jezus z szat obnażony

Stacja XI: Jezus do krzyża przybity

Stacja XII: Jezus umiera na krzyżu

Stacja XIII: Jezus z krzyża zdjęty

Stacja XIV: Jezus do grobu złożony

Galeria zdjęć