Home

TRIDUUM PASCHALNE 2015

WIELKANOC 2015 22Triduum Paschalne składa się z trzech dni: Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty.

W Wielki Czwartek w godzinach wieczornych, kończy się okres Wielkiego Postu, wraz z rozpoczęciem uroczystej Mszy Wieczerzy Pańskiej. W tym dniu wspomina się ustanowienie przez Jezusa dwóch ważnych sakramentów: Kapłaństwa i Eucharystii. Na zakończenie Eucharystii przenosi się Najświętszy Sakrament do tzw. Ciemnicy, która upamiętnia Ogród Oliwny.

W Wielki Piątek wspominamy męczeńską mękę i śmierć Pana Jezusa. W tym dniu nie sprawuje się żadnej Mszy świętej. Od rana w kościołach trwa adoracja Najświętszego Sakramentu.Jednak sprawowana jest Liturgia Męki Pańskiej, podczas której najważniejszym momentem jest uczczenie i adoracja Krzyża świetego.Wierni podchodzą i całują krzyż. Na zakończenie tej liturgii wystawia się Najswiętszy sakrament w postaci monstrancji owiniętej w przezroczysty welon i następnie umieszcza się Go w Bożym Grobie.

Wielka Sobota to dzień, w którym cały Kościół trwa w modlitwie i ciszy przy Grobie Bożym.Tak jak w Wielki Piątek, nie sprawuje się Mszy świętej. Tego dnia święcone są tradycyjne święconki. Całą sobotę trwa adoracja Najświętszego Sakramentu.

Dopiero wieczorem (Wigilia Paschalna) odprawiona jest uroczysta msza święta, która rozpoczyna świętowanie Wielkanocy. To najważniejsza liturgia w Roku Liturgicznym. Wszystkie obrzędy Wigilii Paschalnej odbywają się w nocy: nie wolno ich rozpocząć, zanim nie zapadnie noc. W kościołach rozbrzmiewa już radosne Alleluja, które zwiastuje Zmartwychwstanie Chrystusa.

Obchody Niedzieli Zmartwychwstania rozpoczyna procesja rezurekcyjna. Po jej zakończeniu w kościele odśpiewywany jest hymn Te Deum (Ciebie Boga wysławiamy). Liturgia tego dnia jest bardzo uroczysta. W pieśniach rozbrzmiewa Alleluja.

Galeria zdjęć