Home

MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ

29.03.2015

Sceną wjazdu Jezusa na osiołku do Jerozolimy rozpoczęła się Niedziela Palmowa i obchody Wielkiego Tygodnia w Naszej Parafii.Inscenizacja miała miejsce o godz.10.30 i 15.00 . Uroczystość, przeplatana kolejnymi scenami inscenizacji ewangelicznego dramatu, gromadzą co roku dużą liczbę parafian, oraz przyjezdnych gości .W Niedzielę Palmową rozpoczyna się okres przygotowania duchowego do świąt, opartego na stanie zadumy, wyciszenia i refleksji związanej z przeżywaniem męki Chrystusa.

Składamy szczere podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego wydarzenia . Szczególnie dziękujemy Panu Zdzisławowi Drągowskiemu, którego nie ma już wśród nas bowiem odszedł do wieczności, a był tworcą płótna przedstawiającego Jerozolimę i stanowiącego główny element dekoracji na placu przykościelnym , Chłopakom z Ośrodka Monar, Państwu Marcinowi i Elżbiecie Krzeczowskim, Pani Emilii Wolak, Pani Elżbiecie Gajdzik i naszym kochanym dzieciom, które długo i sumiennie przygotowywały się do tego wydarzenia.

Wyrazy wdzięczności kierujemy również w kierunku ks. dr Leopolda Rzodkiewicza z Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy , który poprowadził Mszę Świętą oraz  ks.Arkadiusza Śliwińskiego, który jest pomysłodawcą i głownym organizatorem wydarzeń w Naszej Parafii.

Ad maiorem Dei gloriam - Dla większej chwały Bożej.

św. Ignacy Loyola


Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?

Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą, wykrzywiają wargi i potrząsają głowami:

„Zaufał Panu, niech go Pan wyzwoli, niech go ocali, jeśli go miłuje".

Sfora psów mnie opadła, otoczyła mnie zgraja złoczyńców.

Przebodli moje ręce i nogi, policzyć mogę wszystkie moje kości.

Dzielą między siebie moje szaty i los rzucają o moją suknię.

Ty zaś, o Panie, nie stój z daleka: pomocy moja śpiesz mi na ratunek.

Będę głosił swym braciom Twoje imię i będę Cię chwalił w zgromadzeniu wiernych:

„Chwalcie Pana, wy, którzy się Go boicie, niech się Go lęka całe potomstwo Izraela".

Galeria zdjęć